Digitalno potpisivanje dokumenata sa elektronskim sertifikatom

Technologies

Napomena: ovaj blog miksuje objave na srpskom, slovenačkom i engleskom jeziku, pa nije svaki za svakog…. Ovo je podsetnik za sve kojima treba uputstvo kako digitalno potpisati dokument sa kvalifikovanim elektronskim digitalnim sertifikatom izdatim od strane Republike Srbije. Tako potpisani dokument je potpuno priznat kao državno overen dokument i ne morate da dolazite iz Tasmanije u rodnu grudu samo zbog potpisa, ili barem do konzulata da vam teta udari pečat na vašu, rukom napisanu (ili otkucanu) izjavu. Ne znam zašto sam vam ovo ispričao, ali ako ne šteti, onda koristi….read more