Kdor nima dovolj znanja, plačuje dodatno

Banking and Finance

V primeru, da ne vlagate v lastno izobraževanje (tudi po končani šoli/fakulteti) in če ne posvetite dovolj časa razumevanju ter preverjanju poročil, ki so vam jih pripravili strokovnjaki na tem področju, se vam lahko pripeti situacija, ko boste plačali več zaradi strokovne napake ali nepazljivosti teh ljudi.

Navajam samo dva primera, pri katerih mi je znanje preprečilo dodatne stroške.

Prvi primer

Imam lasten s.p. z normiranimi stroški, ki je davčni zavezanec, in sodelujem z računovodsko firmo, ki profesionalno ureja moje papirje ter poroča državi. Mesečno ali tromesečno mi posredujejo informacije o izdanih in prejetih računih ter znesku DDV-ja, ki ga moram plačati državi, skupaj z drugimi rednimi mesečnimi prispevki. Da bi bolj sodobno in digitalno upravljal svoje finance v podjetju, sem kot programer razvil spletni produkt na naslovu https://www.simple-tasks.com. Ta mi omogoča, da učinkovito upravljam vse finančne vidike mojega podjetja. Začel sem redno vnašati izdane in prejete račune, da se izognem ročnemu ustvarjanju računov iz Excelovih predlog in pogostim napakam, ki sem jih delal. Zdaj preprosto kloniram obstoječ račun, prilagodim datume, znesek in referenco, naročnik dobi QR kodo za plačilo da se izogne vnosu podatkov in osebno enostavno spremljam mesečne izračune DDV-ja. V treh primerih se je zgodilo, da se moj interni izkaz ni ujemal z računovodskim izkazom in bi zato zaradi napake računovodje plačal približno 500€ več. Če bi slepo zaupal v brezhibnost strokovnjakov in ne bi vodil lastne evidence, tega ne bi opazil. Ko sem opazil te nepravilnosti, sem opozoril računovodjo na napako, ki jo je popravil. Prepričan sem, da ima sedaj moj app še večji vpliv pri njegovem delu, saj ve, da ga bo dodatno preveril.

Drugi primer

To se je najprej zgodilo zaradi moje napake, nato pa zaradi napake davčnega svetovalca. Imel sem nekaj kupljenih ETF-jev/delnic na Degiro brokerju in ker nisem izplačeval dividend, sem bil prepričan, da ni potrebno poročati o tem FURS-u. Pred nekaj dnevi sem prejel opomin in možnost plačila kazni, ker nisem oddal davčne napovedi za leti 2021 in 2022. Izpostavilo se je, da sem moral poročati tudi o prejetih dividendah, tudi če jih nisem izplačal. To je bila moja napaka, ker tega nisem opazil. Vendar nisem plačal kazni, ker je očitno država dala možnost pojasnila. Kako so vedeli? Prejeli so poročilo o moji davčni številki v zvezi s prejetimi finančnimi sredstvi iz tujine. Na platformi sem poiskal letna poročila in jih poslal davčnemu svetovalcu. Hitro mi je povedal, da moram vložiti napoved za odmero dohodnine od dividend ter navesti podatke, ki so navedeni v obeh poročilih, vključno z bruto zneskom prejetih dividend in davkom. Na prvi pogled se mi je zdelo vprašljivo, zato sem si vzel nekaj časa, da preverim. Ugotovil sem, da vedno prejmem dve letni poročili: prvo poročilo dobim decembra za obdobje JAN-NOV tekočega leta in se imenuje “Annual Report.pdf”, drugo pa dobim januarja naslednje leto za obdobje JAN-DEC prejšnjega leta in se imenuje “Annual Tax Report Addition.pdf”. Čakam še na pojasnilo FURS-a in Degira ali naj vpisujem bruto prejeti znesek in davek, ali neto zneseke in davek. Našel sem tudi računovodsko pojasnilo na enem drugem mestu:

Računovodenje davka pri viru (withholding tax)
Večina dividend prejetih iz tujine je bila ob izplačilu obdavčena v državi vira – torej pri izplačevalcu dividende. Davek pri viru (withholding tax) predstavlja davek na izplačilo dobička, ki ga je odbil izplačevalec dohodka ter ga je nakazal davčnim organom v imenu prejemnika, tako da ta dobi neto znesek. V okviru zbirke MSRP obravnava računovodenje davkov MRS 12 – Davek iz dobička, ki opredeli davek pri viru z vidika izplačevalca .

Davek pri viru je pri izplačevalcu obravnavan kot sestavni del dividend in prav tako ga je potrebno obravnavati tudi pri prejemniku. Davek torej predstavlja del prejetih dividend, saj je to samo zrcalna slika računovodenja pri izplačevalcu. V praksi je zelo pogosto knjiženje dividend v neto znesku, torej samo v višini prejetega zneska.

Bilo je jasno, da je za FURS relevantno samo drugo poročilo, zato sem pojasnil svetovalki, da mi ni treba plačevati skoraj dvojnega davka. Svetovati je želela, da vpišem zneske iz obeh poročil, vendar sem ji pojasnil, da gre dejansko za isto poročilo, le za različna obdobja (z enomesečno razliko). Vse to je lepo navedeno na vrhu poročila, vendar se nihče noče ukvarjati z malenkostmi, ki niso pomembne zanj. Na koncu sem prihranil dvojno obdavčitev dividend.

Zaključek

Karkoli že počnete, si vzemite čas za raziskovanje, iskanje dodatnih mnenj ter preverjanje informacij. Ne smete slepo verjeti drugim ljudem, da delajo najboljše za vas. Druga stran nima velikega interesa, da se natančno ukvarja z vami, ampak se preprosto želi prebiti skozi delovni dan z najmanjšim naporom, stresom in delom.